Portal
Cennik
05.03.2019

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.Za świadczenie udzielane przez Przedszkole w czasie przekraczającym wymieniony wymiar zajęć, Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 1 zł za każdą godzinę.

 

 

Zajęcia w Przedszkolu odbywają się zgodnie z zapisami Statutu Przedszkola.

 

Odpłatność za korzystanie przez dzieci z posiłków, oferowanych przez przedszkole w roku szkolnym 2018/2019 reguluje Zarządzenie Nr 2/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4 w porozumieniu z Organem Prowadzącym i kształtuje się w następujący sposób:

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem :

 

1. Dzienna stawka żywieniowa dla dzieci wynosi 6,00 zł i obejmuje zakup surowca i produktów potrzebnych do przygotowania posiłków.

 

2. Opłaty za posiłki dla dzieci wynoszą :

a) śniadanie - 1,50 zł

b) obiad - 3,00 zł

c) podwieczorek - 1,50 zł

 

 

Łączny koszt pełnego dziennego wyżywienia dziecka wynosi 6,00 złotych.

 

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT