Portal
Rekrutacja
08.02.2018

ZASADY REKRUTACJI 
DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 

1. Rekrutację dzieci do Przedszkola na kolejny rok szkolny ogłasza dyrektor przedszkola w formie pisemnego ogłoszenia dla rodziców zamieszczonego w siedzibie placówki oraz na stronie internetowej przedszkola.

 

2. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu. 

 

3. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nakło nad Notecią - Załącznik nr l do Zarządzenia Nr 14/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło n. Notecią z dn. 31.01.2018 r.

Harmonogram terminów postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzących przez Gminę Nakło nad Notecią, na rok szkolny 2018/2019

  

 

Lp.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

1.

Złożenie w przedszkolu/szkole deklaracji o kontunuowaniu wychowaniaprzedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019

od 22 lutego 2018r.

do 28 lutego 2018r.

--------------------

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

 od 1 marca 2018 r.

do 21 marca 2018 r.

od 23 marcaa 2018 r.

do 7 kwiatniaa 2018 r. 

 

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lLrb oddziału przedszkolnego i dokumentórł potw ierdzających spełnienie przez kandy datów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o ktorych mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia l4 gludnia 2016r. Prawo oświatowe.

Do 9 kwietnia 2018 r.

do 22 maja 2018 r.

4.

Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifi kowanych i kandydatów niezakwalifikowanych lrW.ĄC Ą: Zakwalifikorłanie nie jest równoznaczne z przvięciem do przedszkola.

do 10 kwietnia 2018 r.

do 23 maja 2018 r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenie

od 11 kieietnia 2018r.

do 18 kwietnia 2018r.

od 24 maja 2018r.

do 1 czerwca 2018r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 23 kwietnia 2018r do 6 czerwca 2018r.

 

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT